četrtek, 11. januar 2018

BLED - Grobišče in spomenik padlim v NOB

Lokacija: Slovenija; Bled
Avtor: arhitekt Franc Svetina.
Opis: Pokopališče 86 padlih borcev, talcev in žrtev NOB in marmornati obelisk urejeno leta 1952 in dopolnjeno z nagrobnimi ploščami padlih leta1959.
Pokopališče padlih v NOB leži med starim in novim pokopališčem na Bledu, spomenik stoji pred pokopališčem padlih v NOB.


torek, 09. januar 2018

BLED - Spominska plošča Janku Smoleju

Lokacija: Slovenija; Bled
Avtor: Ni podatka.
Opis: Temna marmornata plošča z imenom Janka Smoleja, padlega v akciji Jeseniško - bohinjskega odreda 18. 3. 1945, pritrjena na naravno skalo.

Odkrila ZB NOV Bled, leta 1979, ob križišču Župančičeve in Kolodvorske ceste, v severozahodnem delu Bleda.